فروش یونجه در قطر موجب تخریب موزه ملی شد

همانطور که می دانید یونجه در قطر  یک عنصر کمیاب حیاتی برای گوسفند است.

با این حال، حیوانات به مصرف بیش از حد یونجه بسیار حساس هستند. دلیل این امر این است که گوسفند فقط یونجه در قطر را به مقدار بسیار کم از طریق صفرا دفع می کند.

هنگامی که ظرفیت ذخیره سازی کبد به پایان می رسد، به طور ناگهانی مقدار زیادی یونجه در قطر آزاد می کنند.

این اغلب در موقعیت های استرس زا اتفاق می افتد. گلبول های قرمز حل می شوند، رگ ها آسیب می بینند و از انتقال اکسیژن جلوگیری می شود. حیوان آسیب دیده به زودی خواهد مرد.

مدیریت مراتع تقریباً تا اواسط قرن 19 ستون فقرات دامداری را تشکیل می داد. زراعت چمن یا یونجه در قطر (علفزار)، یعنی کشت حصیر برای یونجه، تا قرون وسطی در درجه دوم اهمیت باقی ماند و تنها از قرن سیزدهم گسترش یافت.

در کوه‌های آلپ، گاوها در بهار دامنه‌های دره و مراتع مرتفع آلپی و مرتفع را در تابستان چرا می‌کردند، در حالی که منابع زمستانی عمدتاً در سکونتگاه‌های دره تولید و جمع‌آوری می‌شد. یونجه در قطر در جنگل، مزرعه و یونجه در قطر به دست آمد.

تقریباً همه انواع درختان برگریز، بسیاری از درختچه ها و پرچین های سبز نیز برگهای یونجه در قطر تازه را فراهم می کردند، میوه های بلوط و راش برای پرواربندی خوک استفاده می شد، طیور بیشتر غذای خود را در مزرعه، باغات و در مزارع کاه می یافت.

به طور کلی به صراحت می توان بیان نمود که صنعت برف‌سازی که ارتباط تنگاتنگی با چرا در جنگل‌ها و عوام دارد، بریدن شاخه‌های مخروطی و برگ‌ریز و کندن برگ‌ها برای تامین زمستان، مکملی برای یونجه و کاه بود.

یونجه برگ هنوز هم در قرن نوزدهم بخش غالباً دست کم گرفته شده از یونجه در قطر زمستانی را تشکیل می داد.