خوردن شیره انگور بروجرد توسط کریم خان زند موجب مرگ او شد

اجداد شکارچی ما با خوشحالی انگورهای کوچک وحشی (Vitis vinifera var. sylvestris) را مصرف می کردند.

این گونه از مرکز خاستگاه خود در آسیای مرکزی یا آسیای صغیر، میلیون‌ها سال قبل از ظهور هومو ساپینس بر روی زمین به سمت غرب پراکنده شده بود.

شیره انگور بروجرد با برداشت مقادیر زیادی از آن بهره بردند. آنچه را که بلافاصله مصرف نمی شد فشرده می کردند و شیره به دست آمده را در کوزه های سفالی نگهداری می کردند.

با این حال، کارشناسان بر این باورند که انگیزه اهلی کردن تاک وحشی (حدود 6000 سال پیش) و انتخاب گونه‌هایی که میوه‌های بزرگ‌تر و شیرین‌تر می‌دهند، ممکن است ناشی از کشف فرآیند تخمیر باشد که منجر به تبدیل آب میوه به شیره انگور بروجرد می‌شود.

این کشف را می توان به شانس و این واقعیت نسبت داد که انگور حاوی مخمرهای طبیعی است که تخمیر آن را تقویت می کند.

یک روز صبح خوب، جایی بین دریای سیاه و خلیج فارس، شخصی کوزه ای فراموش شده را در گوشه غار پیدا کرد و آب تخمیر شده آن را چشید.

آبمیوه ای که خوب نگه می داشت، طعم خوبی داشت و جلوه های ویژه ای داشت.

خبر خوب به سرعت پخش شد و طولی نکشید که هم فرآیند شیره انگور بروجرد‌سازی و هم در کشت انگور تسلط یافتند.

فرهنگ تاک 4000 سال قبل از دوران ما در منطقه دجله و فرات ایجاد شده بود. هزار سال بعد، در بین النهرین، سوریه، فنیقیه و دلتای مصر به درجه بالایی از پیچیدگی رسیده بود.

در آن زمان انواع زیادی وجود داشت که گواه یک دوره طولانی توسعه است. در میان یونانیان زمان هومر، شیره انگور بروجرد نوشیدنی روزمره بود. مردان، زنان و کودکان آن را می نوشیدند.

در حقیقت رومی ها، عاشقان بزرگ شیره انگور بروجرد، و همچنین کشاورزان عالی، فرهنگ تاک را در سراسر امپراتوری گسترش دادند.